Wie we zijn


De Poster gaat uit van twee kerken in Veenendaal: de Vredeskerk en de Pniëlkerk. (www.hervormd-veenendaal.nl/home-vredeskerk, www.pniel.nl)


Deze kerken steunen De Poster al tientallen jaren. Veel medewerkers van De Poster komen uit deze gemeenten. Beide kerken staan in de geloofstraditie van de Reformatie. Dat is een beweging die terugwilde naar de bron van het geloof in God: de Bijbel.


Al vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw stond er in het Schrijverspark een Postergebouw. Allerlei activiteiten werden ontplooid, zoals bijbelclubwerk voor kinderen. In de loop van de jaren '80 is er een Postergemeenschap onstaan. We hebben elkaar vooral in de samenkomsten op zondag rondom de Bijbel leren kennen.


We vinden het mooi dat we zo'n gemengde gemeenschap zijn. Een heel aantal van ons heeft een Nederlandse achtergrond, maar veel van ons komen uit andere landen zoals Indonesië, Vietnam, Irak, Iran, Syrië, Polen, voormalig Joegoslavië, Canada en Duitsland!


Sommigen van ons hebben hun geloof in Christus beleden en zijn gedoopt. Anderen zijn om wat voor reden ook nog niet daartoe gekomen. In ieder geval willen we als gemeenschap God en de mensen om hen heen dienen met daden en woorden.


Op 1 mei 2016 konden we een nieuw en ruimer gebouw in gebruik nemen. We hebben zo meer mogelijkheden om activiteiten voor de buurt aan te bieden.


Op 30 juni 2017 ondertekenden vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente Veenendaal en de Chr. Geref. Pniëlkerk een convenant en werd De Poster een officiële pioniersplek van twee kerkverbanden. (https://www.rijnpost.nl/nieuws/algemeen/194023/-de-poster-verder-als-interkerkelijke-pionierplek-)